1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. СПД ЛИЧКІН Д.O., далі Організатор, пропонує Вам свої послуги на умовах, що є предметом цієї угоди.

1.2. Використання послуг дозволено тільки особі (далі «Користувач»), яка прийняла всі умови цієї Угоди.

1.3. Користувач зобов'язаний уважно ознайомитися з Угодою перед використанням послуг. Використовуючи будь-яку частину Послуг, Користувач дає свою згоду бути зв'язаним умовами цієї Угоди з Організатором. Якщо Користувач не згоден з умовами Угоди (повністю або частково), то користувачеві не надається статус і права користувача і забороняється використовувати Послуги, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку інформацію, розміщену Організатором.

1.4. Умови Угоди поширюються на всіх користувачів послуг – як на користувачів, які не мають облікового запису (незареєстрований користувач), так і на користувачів, що мають будь-який обліковий запис, будь-якого з доступних видів. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про користувача і даних авторизації.

1.5. Користувач не має права використовувати Послуги та не може прийняти умови Угоди, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати такі угоди.

1.6. Угода може бути змінена Організатором без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди завжди знаходиться на сторінці за адресою wildoffice.com.ua/agreement

2. Опис послуг

2.1 Організатор надає реалізацію послуги – участь в заході ігрового формату ТМ «Дикий Офіс».

2.2 Зазначена послуга надається Користувачеві безпосередньо на місці організації заходу / локації.

2.3 Відповідальність за якість наданої послуги несе Організатор.

2.4 Користувач погоджується з тим, що Організатор не несе відповідальності за видалення або втрату будь-якої персональної інформації, а також за збої в роботі платіжних систем.

2.5 Для того, щоб скористатися послугами Організатора, Користувач самостійно зобов'язаний створити особистий кабінет на сайті wildoffice.com.ua і оплатити послугу.

2.6 Користувач оплачує послугу on-line на сайті wildoffice.com.ua банківською картою VISA / MasterCard через платіжну систему «ПриватБанк». Всі додаткові витрати по перерахуванню грошових коштів за замовлення несе Організатор.

2.7 Безпеку обробки Інтернет-платежів гарантує «ПриватБанк». Всі операції з платіжними картами відбуваються відповідно до вимог VISA International, MasterCard та інших платіжних систем. При передачі інформації використовуються спеціальні технології безпеки карткових онлайн-платежів, обробка даних ведеться на безпечному високотехнологічному сервері процесинговий компанії.

2.8 Повернення грошових коштів можливе в разі скасування заходу на певній локації або відмови в участі Користувачеві з боку Організатора. Але, в разі скасування заходу Організатором на певній локації, Організатор зобов'язується запропонувати Користувачеві іншу локацію на вибір для відвідування заходу, компенсуючи таким чином оплату послуги, що вже відбулася.

2.9 Повернення грошових коштів можливе в разі відмови від участі в заході з боку Користувача. Організатор зобов'язується повернути сплачену суму протягом 24-х годин після того, як оплата була здійснена.

3. Права, обов'язки та відповідальність сторін

3.1. Повний доступ до Послуг, розміщення інформації, ознайомлення з більш повною інформацією про інших користувачів, відправка повідомлення можливі тільки для зареєстрованого Користувача, який створив обліковий запис.

3.2. Користувачеві забороняється:
● сприяти або розпалювати релігійні, расові чи міжнаціональні ворожнечі;
● здійснювати дії, що порушують права і свободи, честь і гідність будь-якої особи;
● ображати будь-якого;
● використовувати нецензурні вирази, навіть якщо вони маскуються іншими символами (наприклад, зірочками)
● здійснювати дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;
● надавати в користування свій обліковий запис і / або логін і пароль від свого облікового запису третім особам;
● реєструвати аккаунт від імені або замість іншої особи. При цьому дозволена реєстрація від імені та за дорученням іншої фізичної або юридичної особи за умови отримання необхідних повноважень у порядку і формі, передбачених законодавством України;
● розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та / або права на інші об'єкти інтелектуальної власності, що належать Організатору та / або третім особам;
● розміщувати інформацію, що порушує права і законні інтереси третіх осіб (в тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об'єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення фотографій або відео зі своєю участю);
● розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;
● використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації;
● здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання чи поширення персональної інформації інших користувачів;
● намагатися отримати доступ до облікового запису та / або логіна і пароля іншого користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживанням довірою, підбору логіна і пароля;
● розміщувати комп'ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальне функціонування комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб.

3.3. Відповідальність Користувача:
● Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні послуг.
● Користувач зобов'язується самостійно і своїм коштом врегулювати всі претензії третіх осіб, пов'язані з його дією або бездіяльністю при використанні Послуг.
● Якщо Користувач не доведе зворотне, будь-які дії, вчинені з використанням його облікового запису та / або його логіна і пароля, вважаються здійсненими цим Користувачем.
● У разі розміщення Користувачем або вчинення інших дій, що не відповідають умовам Угоди, Організатор має право без повідомлення, виключно на свій розсуд, видалити розміщену Користувачем інформацію, включаючи ту інформацію, щодо якої важко визначити її відповідність Угоді та / або законодавству, яке використовується.
● За порушення умов цієї Угоди, Організатор має право без попереднього повідомлення блокувати доступ Користувача до Послуг та / або видалити його обліковий запис.

3.4. Відповідальність Організатора:
● Організатор не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем, включаючи її копіювання, відтворення та поширення, здійснені як в рамках Послуг, так і іншими можливими способами.
● Організатор не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, заподіяний Користувачеві або третім особам в результаті використання або невикористання, в т.ч. неможливості використання Послуги.
● Організатор не несе зобов'язань по перевірці, зміні та контролю інформації, не гарантує і не несе відповідальності за достовірність інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам користувачів послуг.

4. Конфіденційність

4.1. У разі, якщо при використанні Послуги Користувачу будь-яким способом стала відома інформація щодо Організатора та / або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та / або Комерційної таємниці, Користувачу заборонено зберігати, використовувати та поширювати таку інформацію.

4.2. Користувач розуміє і погоджується з тим, що розміщуючи інформацію, щодо якої Користувачем самостійно не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може отримати доступ до цієї інформації.

4.3. Користувач підтверджує, що він ознайомився і повністю прийняв умови цієї Угоди, а саме, що:
● Склад персональних даних, що надаються Користувачем є наступним: ПІБ, адреса електронної пошти, номер телефону, заповнена анкета при реєстрації.
● Цілями обробки персональних даних Користувача є: забезпечення обміну короткими текстовими повідомленнями в режимі онлайн-діалогу і забезпечення функціонування зворотного виклику, а також обмін повідомленнями електронною поштою або дзвінком на телефон, розгляд анкети Користувача з метою більш вдалого розподілу по ігровим сесіям і участь Користувача в заходах Організатора.
● Згода надається на здійснення наступних дій (операцій) із зазначеними в цій Угоді персональними даними: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача (надання, доступ), блокування, видалення, знищення, здійснювані як з використанням засобів автоматизації (автоматизована обробка), так і без використання таких засобів (неавтоматизована обробка).
● Користувач розуміє і погоджується з тим, що надання Організатору будь-якої інформації про себе, не є контактною і не відноситься до цілей цієї Угоди. Надання інформації, що відноситься до державної, банківської та / або комерційної таємниць, інформації про расову та / або національну приналежності, політичних поглядах, релігійних або філософських переконаннях, стан здоров'я, інтимного життя – заборонено.
● У разі прийняття Користувачем рішення про надання Організатору будь-якої інформації (будь-яких даних), Користувач зобов'язується надавати виключно достовірну та актуальну інформацію, і не має права вводити Організатора в оману щодо своєї особи, повідомляти неправдиві або недостовірні відомості про себе.
● Користувач розуміє і погоджується з тим, що Організатор не перевіряє достовірність персональних даних, наданих Користувачем, не має можливості оцінювати дієздатність користувача, і виходить з того, що Користувач надає достовірні персональні дані та підтримує такі дані в актуальному стані.
● Згода може бути відкликана Користувачем в будь-який час на підставі його письмової заяви.
● Користувач дає згоду на фото- і відеозйомку на ігрових сесіях і заходах, які проводить Організатор.
● Користувач дає дозвіл на використання Організатором фото- і відеоматеріалів ігрових сесій.
● Користувач дає згоду на включення в клієнтську базу. Організатору належить право приймати рішення про передачу клієнтської бази третім особам.
● Користувач дає свою згоду на використання Організатором відзнятого матеріалу з ігрових сесій, зустрічей та інших заходів за участю Користувача для рекламних цілей, оголошень або для демонстраційного матеріалу в презентаціях послуг Організатора для третіх осіб.
● Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних.

5. Дія Угоди

Ця Угода діє до досягнення цілей обробки персональних даних Користувача або до втрати необхідності в досягненні цієї мети, визначається Організатором самостійно, якщо інше не передбачено законом.

6. Інші умови

6.1. Організатор має право вносити зміни до цієї Угоди. Всі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди. У разі внесення до Угоди істотних змін, Організатор додатково повідомить про це Користувачеві будь-яким доступним способом. Всі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх опублікування. Використовуючи послуги, Користувач підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, чинній на момент використання Користувачем послуг.

6.2. Організатор не несе відповідальності за шкоду або збитки, понесені Користувачем або третіми особами в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Послуг, про порядок розміщення даних та інших технічних питань.

6.3. Користувач надає Організатору право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Послугу або інформацію рекламного характеру.

6.4. У разі визнання недійсною або нездійсненною будь-якій частині цієї Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися в силі. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дії цього положення або умови.

6.5. Послуги надаються Організатором "як є". Організатор не гарантує відповідність послуг цілям і очікуванням Користувача.

6.6. Організатор має право в односторонньому порядку змінювати вартість, види та терміни дії послуг в рамках Угоди.

6.7. Організатор може в будь-який момент і без повідомлення Користувача поступитися своїми правами за цією Угодою третій стороні.

6.8. До цієї Угоди та відносин між Організатором і Користувачем, що виникають у зв'язку з використанням Послуг, застосовується законодавство України. Кожна сторона беззастережно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію щодо будь-яких претензій, суперечок або розбіжностей, що стосуються Угоди та використання Послуг.

!!! Справжня Угода користувача прирівнюється до договору, складеного в письмовій формі, та регулює всі види надання послуг, які надає СПД ЛИЧКІН Д.O..

Укладення Угоди означає, що Користувач в необхідній для нього мірі ознайомився з умовами цієї Угоди користувача і повністю і беззастережно згоден з ними, в тому числі в частині надання згоди СПД ЛИЧКІН Д.O. на обробку персональних даних. Проходячи «Реєстрацію» або заповнюючи анкету ви погоджуєтеся на угоду користувача і все що вона включає.

Made on
Tilda